Politica de confidențialitate valabilă începand cu data 01.09.2018

 

Vă rugăm sa consultați:


 

Politica privind protecția datelor cu caracter personal pentru Beneficiari

 

Bitzone SRL, cu sediul în Găești, str. Cuza-Vodă, bl. 41, sc. C7, ap. 7, județul Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/858/2005, CUI RO17859625, (în continuare „BITZONE”) colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal, în calitate de operator, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Prin citirea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, confirmați că ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

 • dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.;
 • dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat;
 • dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, ne puteți scrie la adresa de email privacy@jobaltor.com.

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dvs., astfel încât dvs. dețineți controlul asupra tipului de informații pe care ni le oferiți. Colectăm următoarele date cu caracter personal de la dvs., în calitate de Beneficiar al Serviciilor (astfel cum aceste noțiuni sunt definite aici):

 • nume, prenume, adresă de email, număr de telefon și profil Linkedin, atunci când vă creați un cont pe jobaltor.com
 • nume, prenume, țara de reședință, adresă, telefon și adresă de email, atunci când emitem factura corespunzătoare serviciilor prestate.

Vă oferim și posibilitatea de a vă înregistra pe site-ul jobaltor.com prin contul dvs. Facebook sau Google. Dacă optați pentru una dintre aceste variante, veți fi direcționați către o pagină administrată de Facebook / Google, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dvs. către BITZONE. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google, folosind următoarele link-uri:

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta, inclusiv automat, informații în Cookies și tehnologii similare, conform secțiunii Politica de cookies.

Scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sunt, în principal:

 • pentru a vă oferi serviciile noastre;
 • pentru a vă trimite sondaje (de exemplu, pentru a ne ajuta să îmbunătățim viitoarele interacțiuni cu noi);
 • pentru a vă trimite comunicări cu privire la serviciile pe care le promovăm;
 • pentru facturare;
 • în orice alte scopuri impuse de lege și autorități.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi accesate de sau transferate către următoarele categorii de destinatari, pe baza principiului necesității de a cunoaște pentru atingerea acestor scopuri:

 • personalul nostru;
 • furnizorii și prestatorii noștri de servicii care ne furnizează/prestează servicii și produse;
 • furnizorii noștri de sisteme IT, furnizorii de servicii cloud, furnizorii de baze de date și consultanții;
 • partenerii noștri de afaceri care oferă produse sau servicii împreună cu noi;
 • orice terță parte căreia îi cesionăm sau transferăm oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre; și/sau
 • consultanții nostri și avocații externi în contextul vânzarii sau transferului oricărei părți a activității noastre sau a bunurilor acesteia.

Părțile terțe menționate anterior vor proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.
Nu vom transmite sau nu vom transfera în alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal altor terțe părți decât cele indicate în prezenta Politică.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi de asemenea accesate de/sau transferate către orice autoritate națională/internațională, în cazul în care există o asemenea obligație conform legii sau la cererea acestora. Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate, accesate sau stocate într-o țară din afara țării în care se află BITZONE, care nu oferă același nivel de protecție a datelor cu caracter personal.

În situația în care vom transfera datele dvs. cu caracter personal în alte țări, ne vom asigura că vom respecta prevederile legale relevante.

Vă vom aduce la cunoștință orice modificări la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, așa cum sunt descrise în prezenta politică (de exemplu, prin intermediul paginii noastre web).


 

Politica privind protecția datelor cu caracter personal pentru Prestatori

 

Bitzone SRL, cu sediul în Găești, str. Cuza-Vodă, bl. 41, sc. C7, ap. 7, județul Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/858/2005, CUI RO17859625, (în continuare „BITZONE”) colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal, în calitate de operator, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Prin citirea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal, confirmați ca ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

 • dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.;
 • dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare și dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat;
 • dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, ne puteți scrie la adresa de email privacy@jobaltor.com.

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dvs., astfel încât dvs. dețineți controlul asupra tipului de informații pe care ni le oferiți. Colectăm următoarele date cu caracter personal de la dvs., în calitate de Prestator al Serviciilor (astfel cum aceste noțiuni sunt definite aici)::

 • (i) nume, (ii) prenume; (iii) adresă de email, (iv) studii și (v) profil Linkedin (inclusiv imagine), atunci când vă creați un cont pe jobaltor.com.

Vă oferim și posibilitatea de a vă înregistra pe site-ul jobaltor.com prin contul dvs. Facebook sau Google. Dacă optați pentru una dintre aceste variante, veți fi direcționați către o pagină administrată de Facebook / Google, unde aceștia vă vor informa cu privire la transferul datelor dvs. către BITZONE. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google, folosind următoarele link-uri:

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta, inclusiv automat, informații în Cookies și tehnologii similare, conform secțiunii Politica de cookies.

Scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sunt, în principal:

 • pentru încheierea relației contractuale cu dvs.;
 • pentru facturare;
 • în orice alte scopuri impuse de lege și autorități.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi accesate de sau transferate către următoarele categorii de destinatari, pe baza principiului necesității de a cunoaște pentru atingerea acestor scopuri:

 • personalul nostru;
 • furnizorii și prestatorii noștri de servicii care ne furnizează/prestează servicii și produse;
 • furnizorii noștri de sisteme IT, furnizorii de servicii cloud, furnizorii de baze de date și consultanții;
 • partenerii noștri de afaceri care oferă produse sau servicii împreună cu noi;
 • orice terță parte căreia îi cesionam sau transferăm oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre; și/sau
 • consultanții noștri și avocații externi în contextul vânzarii sau transferului oricărei părți a activității noastre sau a bunurilor acesteia.

Părțile terțe menționate anterior vor proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Nu vom transmite sau nu vom transfera în alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal altor terțe părți decât cele indicate în prezenta Politică.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi de asemenea accesate de/sau transferate către orice autoritate națională/internațională, în cazul în care există o asemenea obligație conform legii sau la cererea acestora. Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate, accesate sau stocate într-o țară din afara țării în care se află BITZONE, care nu oferă același nivel de protecție a datelor cu caracter personal.

În situația în care vom transfera datele dvs. cu caracter personal în alte ățri, ne vom asigura că vom respecta prevederile legale relevante.

Vă vom aduce la cunoștință orice modificări la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, așa cum sunt descrise în prezenta politică (de exemplu, prin intermediul paginii noastre web).